0

Hertberg maakt deel uit van de voormalige de Merodebossen. Een eindeloos gebied van bos en natuur in een aantrekkelijke regio waar drie provincies elkaar raken. Met een oppervlakte van 236 ha meteen het grootste provinciale groendomein.

Geografisch is Hertberg gelegen op de overgang van Kempen en Hageland, wat het domein extra troeven biedt. We treffen er enkele ‘bergen’ aan, getuigenheuvels (of ijzerzandsteenheuvels) uit een ver verleden toen de Diestiaanzee tot in deze contreien reikte.

In tegenstelling tot de zandige Kempen die tot enkele decennia terug meestal was begroeid met grote oppervlakten heide, stellen we op de oudste beschikbare geografische kaart (de Ferrariskaart uit 1775) vast dat Hertberg toen reeds volledig bebost was, vooral met naaldhout. Uniek in Vlaanderen is het feit dat het domein sinds die tijd ononderbroken bebost is geweest. Tot de tweede helft van de twintigste eeuw waren deze naaldbossen economisch belangrijk als stuthout voor de steenkoolmijnen.